Skip to main content

Personvernerklæring

Personvernpolicy
Under følger informasjon til deg som besøker våre nettsider og som fyller inn opplysninger fordi du er interessert i et prosjekt vi markedsfører.

Formålet med innsamlingen er å kunne svare på din henvendelse, sende deg relevant informasjon etterspurt gjennom din henvendelse. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for at din henvendelse skal kunne etterkommes.

Hvem er vi
Langgata Pluss er et prosjekt fra Eiendomsgruppen Vest, org. nr. 992 586 729. Megler på prosjektet er Eiendomsmegler 1, Sandnes, org. nr. 958 427 700.

Vår nettstedsadresse er: https://langgatapluss.no

Behandling av personopplysninger (GDPR)
Vi baserer vår virksomhet på elektronisk kommunikasjon. Bedriften er ansvarlig for personopplysninger vi behandler, for eksempel om egne ansatte, kontaktpersoner hos kunder og leverandører, privatkunder og andre forretningsforbindelser. Bedriften har ansvaret for å overholde de pliktene som følger av reglene om personopplysninger.

Personvernerklæring
Bedriften håndterer personopplysninger i henhold til forordningens (GDPR) artikkel 6.1.b, 6.1.c og 6.1.f som omhandler oppfyllelse av kontrakt, rettslig forpliktelse og berettiget interesse.

Personopplysninger vi behandler kan omfatte:
• Navn
• Adresse
• Stilling
• Telefon
• E-post
• Regnskaps-ID for kontaktperson for elektronisk fakturering

Opplysningene vi behandler er innhentet og registrert i forbindelse med forespørsler til oss eller fra oss, samt kontraktsinngåelse, og er brukt, brukes, eller er tenkt brukt i forbindelse med kommunikasjon rundt kjøp og salg eller oppfyllelse av kontrakter.

Personopplysninger til bruk i forbindelse med oppfyllelse av kontrakter er ikke frivillig. Dette gjelder for eksempel navn og ID på bestiller ved fakturering til firma.
Personopplysninger kan bli brukt til digital markedsføring, dersom det er gitt samtykke til dette. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot dette.

Vi registrerer personopplysninger i digitale systemer på interne og eksterne servere som alle er sikret med brukernavn og passord. Alle opplysninger lagres i henhold til gjeldende lovgivning, og tilgangen til personopplysninger er begrenset til ansatte i bedriften. Personopplysninger vil bli lagret så lenge vi har et saklig behov for dette i henhold til artiklene nevnt i innledningen, og ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Du kan når som helst slette din kontaktinformasjon hos oss. Send melding pr. epost til adresse nederst i dette dokumentet.
Personopplysninger vi samler inn vil kun være tilgjengelig for Eiendomsmegler 1 (som mottar personopplysninger) og Eiendomsgruppen Vest AS (som eier nettsiden).

I henhold til Norsk lov vil vi gi innsyn til våre registrerte personopplysninger ved forespørsel. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Så fremt ikke personopplysningene er innhentet med hjemmel i artikkel 6.1.b og 6.1.c som omhandler oppfyllelse av kontrakt eller rettslig forpliktelse, har alle registrerte personer i våre systemer rett til å bli slettet.

Ønsker du å slette kontaktinformasjon i våre databaser?

Send melding til: post.stavanger@eiendomsgruppen.no

Skriv i emnefeltet: «SLETTE PERSONOPPLYSNINGER: Langgata Pluss». Oppgi fullt fornavn og etternavn.

Vi vil sende kvittering så snart slettingen er utført.

Vennlig hilsen

Eiendomsgruppen Vest AS
Breigata 21
4006 Stavanger